تور آنتالیا
ویزای تایوان
تور کانادا
خرید توتون پیپ
خرید بک لینک
آخرين اخبار روز پيرامون كشور
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت: ۰۵:۴۵:۴۳

شرايط زير جهت برقراري مستمري ازكارافتادگي غير ناشي از كار، اجباري مي باشد :

1 – دارابودن حداقل يك سال ( 365 روز) سابقه پرداخت حق بيمه ظرف 10 سال قبل از تاريخ حادثه يا شروع بيماري منجر به ازكارافتادگي

2 – دارابودن حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق بيمه ظرف يك سال قبل از تاريخ حادثه يا شروع بيماري منجر به ازكارافتادگي

بيماري هاي مشمول مستمري بيمه ازكارافتادگي

بيماري هاي مشمول مستمري بيمه ازكارافتادگي

بيماري‌هاي حرفه اي

اين نوع از كارافتادگي مرتبط با كار است و بيمه شده و كارگر در پي ارتباط مستمر با مواد و ابزارهاي بيماري زا، قدرت كار را از دست مي دهند.

در صورت اثبات، اين نوع ازكارافتادگي نيز ناشــي از كار تلقي مي شود و فرد با هر سابقه و سني مي تواند از مزاياي بازنشستگي و درمان برخوردار شود.

بيماري‌هاي عادي

بيماريهاي كه بر اثر حادثه به وقوع پيوسته و منجر به از دست دادن توانايي كامل يا تقريبي فرد درانجام كارمحوله ميگردد. مانند شكستگي ها، قطع عضو اعضاي بدن و …

همچنين مي تواند شامل بيماريهاي غير ناشي از كار بوده باشد كه منجر به از دست دادن كامل توانايي شخص در انجام كار ميگردد مانند سرطان، سكته،ام اس ، اعصاب و روان و …

مستمري از كار افتادگي صاحبان حرف و مشاغل آزاد

در صورتي كه مدارك و مستندات متقاضيان صاحبان حرف و مشاغل آزاد پس از معاينه توسط كميسيون پزشكي بدوي، به صدور راي و تعيين درصد از كار افتادگي جزيي و كلي، منتهي شود، مستحق دريافت از كار افتادگي مي باشند.

منبع:https://dadmehromid.com/azkaroftadehi-condition/

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ ساعت: ۰۵:۴۳:۵۸

بيمه شده به وسيله بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي از خدمات زير بهره مند مي گردد:

 • خدمات مستمري بازنشستگي
 • خدمات فوت
 • كمك هزينه از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار
 • خدمات درماني
 • صدور و تمديد دفترچه
 • صدور و تمديد دفترچه افراد تحت تكفل
 • پرداخت كليه هزينه هاي كفن و دفن
 • ارائه وسايل كمك پزشكي

همچنين اين موارد و خدمات به بيمه شده بيمه اختياري سازمان تامين اجتماعي تعلق نمي گيرد:

 • غرامت ايام بارداري
 • غرامت ايام بيماري
 • بيمه بيكاري
 • كمك هزينه ازدواج
 • كمك هزينه از كار افتادگي ناشي از كار

شرايط و مبلغ پرداخت بيمه اختياري

مبناي مبلغ پرداخت حق بيمه اختياري براي كساني كه بيش از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند عبارت است از:

ميانگين مبناي پرداخت حق بيمه آخرين ٣۶٠ روز قبل از تاريخ ثبت تقاضاي ادامه بيمه به طور اختياري مشروط بر اينكه مبلغ مزبور كمتر از حداقل دستمزد مبناي پرداخت حق بيمه زمان تقاضا نباشد.

مبناي پرداخت حق بيمه مشموليني كه كمتر از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بيمه دارند به انتخاب متقاضي بين حداقل و حداكثر دستمزد شاغلين خواهد بود.

بطور مثال اگر دستمزد ماهانه شما 1,500,000 تومان باشد دستمزد روزانه شما 50,000 تومان است.27 درصد از مبلغ دستمزد روزانه، حق بيمه روزانه شما مي باشد.

27 درصد 50,000 تومان، مي شود 13,500 تومان و با ضرب اين مبلغ در تعداد روزهاي ماه ،مبلغ ماهيانه حق بيمه شما محاسبه شده كه معادل مبلغ 405,000 تومان(ماه سي روزه) مي باشد.

 

منبع:https://dadmehromid.com/bimeh-ekhtiyari/

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت: ۰۸:۲۷:۱۴

باتوجه به دستورالعمل جديد صادره قانون جديد حذف زندان مهريه از قوه قضاييه مرداني كه اعسار خود را به پرداخت مهريه به صورت يك جا اعلام نمايند و اعسار آن‌ها از طرف دادگاه مورد تاييد واقع گردد، زنداني نمي‌شوند و محكوم به پرداخت مهريه به صورت اقساطي با تشخيص مقام محترم قضايي مي‌گردند.

در قانون جديد زندان براي مهريه بر خلاف تصور عامه مردم، مهريه بيش از ۱۱۰ سكه قابل دريافت از طرف زوجه مي باشد اما روال قانوني آن به اين صورت مقرر شده است :

در صورتي كه مهريه كمتر از ۱۱۰ سكه باشد، مرد به هر نحوي مكلف به پرداخت آن بوده و عدم پرداخت از جانب وي سبب صدور حكم جلب خواهد شد.

اما در مورد مهريه بيش از ۱۱۰ سكه زوجهبايستي اموال شوهرش را به دادگاه معرفي نمايد تا دادگاه نسبت به توقيف و تامين اموال اقدام نمايد و حكم جلب براي مرد صادر نمي‌شود.

 

منبع:https://dadmehromid.com/mehriye-law/

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۲ فروردين ۱۳۹۹ ساعت: ۰۵:۱۴:۲۴

مراحل دادخواست اعسار از پرداخت مهريه

امكان ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهريه از زمان ابلاغ اجرائيه تا يك ماه از زمان ابلاغ اجراييه مي باشد.اما اگر در فرصت يك ماهه دادخواست اعسار تقديم دادگاه نشود زوجه مي تواند از دادگاه تقاضاي جلب زوج را كند.

زوج براي ثبت دادخواست اعسار از پرداخت مهريه بايد همراه با مدارك موردنياز به دفاتر خدمات الكترونيك قضائي مراجعه نمايد. پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه ظرف ۲ روز از تاريخ وصول دادخواست پرونده را به نظر قاضي مي رساند.

چنانچه قاضي شهادت شهود را ضروري بداند، زوج را احضار مي نمايد كه به همراه شهود خود در دادگاه حاضر شود يا ممكن است دادگاه نيازي به حضور شاهدين در دادگاه نبيند كه اين مورد بستگي به نظر قاضي دارد.

در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه مدعي اعسار توانايي پرداخت يك باره تمام مهريه را ندارد، با توجه به وضعيت معيشتي مدعي اعسار پرداخت دين را براي او تقسيط مي كند.

شرايط تقسيط مهريه

شرايط تقسيط مهريه و درخواست اعسار از پرداخت مهريه در موضوع مرتبط با دريافت مهريه و نحوه قسط بندي آن قانون خاصي براي ميزان اقساطي كه زوج بايد بپردازد مشخص نشده است.

تعيين ميزان پيش پرداخت مهريه در اختيار قاضي رسيدگي كننده پرونده است كه با توجه به شرايط درآمدي و توانايي مالي زوج و دفاعيات زوجه تعيين مي گردد.

بنابراين ميزان پيش پرداخت اقساط مهريه براي همه افراد يكسان نبوده و در هر پرونده اي بسته به موارد و شرايط آن تعيين و صادر مي گردد.

تقسيط مهريه براي كارمندان دولت

چنانچه زوج كارمند باشد زوجه مي تواند براي گرفتن مهريه خود اقدام به كسر از حقوق وي كند . معمولا يك چهارم حقوق دريافتي يك كارمند صرف پرداخت مهريه مي شود.

ماده ۹۶ قانون اجراي احكام اظهار مي دارد: از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و بانك ها و شركت ها و نظاير آنها در صورتي كه داراي زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي شود.

بنابراين طبق ماده ۹۶ فقط حقوق و مزايا كاركنان دولت قابل توقيف مي باشد و ساير دريافتي هاي آنان مثل عائله مندي و اضافه كاري و ماموريت قابل توقيف نيست.

 

منبع:https://dadmehromid.com/mehriye-divide/

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت: ۰۳:۳۹:۲۱

شرايط عدم پرداخت مهريه

شرايط عدم پرداخت مهريه توسط مرد به شرح ذيل مي باشد:

۱- ماده ۱۰۸۹ قانون مدني

هر گاه عقد ازدواج (دائم يا موقت) بين زوجين به دليلي باطل بوده باشد و بين آن ها نزديكي واقع نشده باشد، زن حق دريافت مهريه ندارد.

۲- ماده ۱۱۰۱ قانون مدني

هر گاه به دليلي نكاح بين زوجين، فسخ گردد و بين آن ها نزديكي واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود، تنها استثناء آن فسخ به دليل عنن بودن مرد است.

عنن بودن مرد يعني مردي كه توانايي عمل زناشويي نداشته باشد كه در اين صورت با فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

 اين شرايط به اضافه عُنن بودن مرد شامل بيماري ايدز، آگاهي از بيماري صرع بعد از عقد، عدم سلامت جسمي و رواني همسر، آگاهي از اعتياد شوهر در صورت شرط ضمن عقد زوجه نيز اضافه مي گردد.

همچنين آگاهي به عدم توانايي همسر در بارداري، پنهان كردن عيوب قبل از ازدواج و بسياري از شرايط ديگر كه هر يك از طرفين براي درخواست طلاق بايد صحت و درستي آن را ثابت كنند.

3- ماده ي 1092 قانون مدني

هرگاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عينا يا مثلا يا قيمتا استرداد كند.

اشتباهات رايج در مورد پرداخت مهريه

بسياري از مردم در مورد پرداخت نكردن مهريه زوجه به اشتباه مي افتند :

1-زن در صورت خيانت به مرد از مهريه محروم مي گردد:

گاهي افراد با خود فكر مي كنند كه اگر زن به مرد خود خيانت كند ديگر استحقاق دريافت مهريه نمي باشد و از دريافت مهريه محروم مي شود.

در هر شرايطي مهريه به زن تعلق مي گيرد اگر زوجه به زوج خيانت كند و اين خيانت به اثبات برسد، بازهم مهريه به زن  تعلق خواهد گرفت .

2-زن باكره مستحق دريافت مهريه نيست:

دومين اشتباه رايج در مورد عدم پرداخت مهريه اين است كه چنانچه زوجه باكره باشد، نصف مهريه بايد پرداخت شود كه بايد گفت اين تفكر و نظر نيز اشتباه است.

فقط در صورت طلاق و باكره بودن زوجه ، مستحق  دريافت نصف مهريه مي باشد . اما در صورت مطالبه مهريه و عدم طلاق حتي با وجود باكره بودن تمام مهريه بايد به زن پرداخت شود .

3-زن ناشزه محروم از مهريه مي باشد:

سومين اشتباه رايج در بين برخي افراد اين است كه فكر ميكنند زن ناشزه (عدم تمكين) نمي تواند از مهريه برخوردار باشد . قبلا هم گفته شد كه در هر شرايطي مهريه بايد به زن پرداخته شود .

در صورت ناشزه بودن زن و عدم تمكين ، فقط نفقه به زوجه تعلق پيدا نميكند و همچنان مي تواند مهريه را طلب كند و اين ربطي به عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه ندارد .

منبع:https://dadmehromid.com/mehriye-condition/

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۳۰:۰۳

درخواست مطالبه مهريه و فرآيند دريافت آن دوندگي بسيار دارد. به دلايل متعدد برخي از زنان از خير مهريه خود گذشته و به صورت توافقي جدا مي شوند.

ولي بسياري از آنها نيز خواستار احقاق حقوق از طريق قانوني و دريافت مطالبه از همسر خود مي باشند.چنديدن روش براي دريافت مهريه وجود دارد كه در زير بررسي شده اند.

براي اجرا گذاشتن مهريه زوجه يا وكيل مي تواند از سه روش متفاوت استفاده كند : شوراي حل اختلاف، دادگاه و اجراي ثبت

1-اجرا گذاشتن مهريه از طريق شوراي حل اختلاف

چنانچه مبلغ مهريه كمتر از 200 ميليون ريال باشد پرونده براي بررسي و اجرا مهريه شوراي حل اختلاف سپرده مي شود.پرونده هاي بالاتر از اين مبلغ بايد در دادگاه بررسي شود.

همچنين در صورتي پرونده به شوراي حل اختلاف فرستاده مي شود كه پيش از دعوايمهريه­‌ ( تا ۲۰ ميليون تومان )، دعواي طلاق مطرح نشده باشد.

2-اجرا گذاشتن مهريه از طريق دادگاه

چنانچه مبلغ مهريه بيش از 200 ميليون ريال باشد بايد از طريق دفاتر خدمات قضايي براي مطالبه آن اقدام كنيد.سپس پرونده شما به دادگاه خانواده فرستاده مي شود.

پس از ثبت دادخواست، پرونده به مرجع رسيدگي ارجاع و پيامكي برايتان ارسال خواهد شد. بعد از وصول پيامك بايد به دفتر شعبه رسيدگي كننده مراجعه كرده و از تكميل بودن پرونده خود مطمئن شويد.

راهنما: اولين اقدام شما در اين مرحله بايد درخواست توقيف اموال همسرتان باشد.در اين مواقع بهتر است براي پيشبرد سريع پرونده خود از يك وكيل مجرب استفاده كنيد.

اكنون پرونده شما جهت رسيدگي تعيين وقت گرديده،سپس وقت دادگاه به طرفين ابلاغ شده وجلسه رسيدگي در زمان اعلام شده تشكيل مي‌گردد.

پس از تشكيل جلسه رسيدگي و صدور راي به نفع زوجه و قطعيت راي، زن مي تواند اجراي حكم محكوميت همسرش به پرداخت مهريه را از واحد اجراي احكام مدني بخواهد.

سپس براي اجرا گذاشتن مهريه زن ابلاغيه اي براي شوهر ارسال مي گردد و به او مهلت 10 روزه اي داده خواهد شد تا بتواند مطالبه همسرش را پرداخت نمايد. 

راهنما: اموال همسرتان كه جزء مستنثات دين (منزل مسكوني در اعسار او،اثاثيه مورد نياز زندگي،وسايل و ابزار امرار معاش و …)مي باشد را توسط دادگاه نمي توان توقيف نمود.

به ياد داشته باشيد كه به طور همزمان نمي توانيد در طريق دادگاه و اجراي ثبت براي دريافت مهريه اقدام كنيد و بايد از يكي از اين دو روش استفاده كنيد.

3-اجرا گذاشتن مهريه از طريق اجراي ثبت

براي وصول مهريه ميتوان به جاي مراجعه به دادگاه از يك روش غيرقضائي و در برخي موارد راحت تر نيز استفاده كرد و آن وصول مهريه از طريق صدور اجرائيه ي ثبتي است.

از آنجائيكه مهريه طلب زن از مرد محسوب مي شود و در سند رسمي ازدواج نيز ثبت شده است لذا ميتوان طبق مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاك، از طريق ادارۀ اجراي ثبت، مهريه اش را به اجرا گذاشته و آن را وصول كند.

براي اجرا گذاشتن مهريه از طريق اجراي ثبت با داشتن مداركي كه در بالا ذكر شد به دفتر ازدواجي كه ازدواج شما در آنجا ثبت شده است مراجعه كنيد.

سپس تقاضاي خود را به طور كتبيبه سردفتر ارائه مي دهيد و بنا به تقاضاي شما سردفتر ظرف 48 ساعت برگه هاي اجرائيه راي را جهتاجرا نزد مسئول اجرا مي فرستد.

مامور اجرا نيز بر اساس قوانين اجرائيه را به زوج ابلاغ مي‌كند. بعد از آن، مرد بايد ظرف 10 روز مهريه را بپردازد يا ترتيبي براي پرداخت آن بدهد و يا اينكه مالي را براي پرداخت مهريه معرفي كند.

چنانچه مرد قادر به تامين مهريه نباشد، بايد ظرف همان 10 روز صورت دارائي خود را به مسئول اجراء بدهد و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام كند.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۲۲:۴۶

مجدد به سايت خدمات الكترونيك پيگيري پرونده قضايي مراجعه كرده و در قسمت سمت راست گزينه “اطلاع رساني با رمز پرونده ” را انتخاب مي كنيم :

 

سپس همانند قبل كد ملي خود و رمز شخصي كه موقع ثبت نام سامانه ثنا دريافت كرديد را وارد كنيد :

 

و پس آن نيز رمز موقتي كه براي تلفن همراه شما پيامك مي شود را در قسمت “رمز موقت” وارد كنيد.سپس با تصوير زير رو به رو مي شويد:

 

هر پرونده اي كه براي شما در دادگستري تشكيل مي گردد داراي يك “شماره پرونده” و “رمز پرونده” منحصر به خود است كه بايد در اين قسمت وارد كنيد.

براي بدست آوردن رديف فرعي نيز پس از ورود شماره و رمز پرونده گزينه “رديف هاي فرعي” را از قسمت پايين انتخاب كنيد.

راهنما: هر پرونده رمز شخصي مربوط به خود را دارد كه ارتباطي با رمز سامانه ثنا ندارد. با داشتن رمز شخصي سامانه ثنا مي توانيد بدون رمز شخصي پرونده ها نيز آن ها را پيگيري كنيد.

بنابراين اگر كدملي شما در پرونده اي ثبت نشده باشد مي توانيد با استفاده از كد 16 رقمي شماره پرونده در سامانه عدل ايران به پيگيري و مشاهده جزئيات آن بپردازيد.

رمز پرونده

در هر پرونده قضايي، شماره پرونده و رمز ۵ رقمي آن پرونده براي شما ارسال مي شود كه با رمز سامانه ثنا متفاوت است. 

درصورتي كه رمز پرونده براي شما ارسال نشد مي توانيد عدد صفر را به شماره ۵۰۰۰۴۹ پيامك نماييد.اگر شماره تلفن همراه شما توسط شعبه در پرونده قيد شده باشد رمز پرونده برايتان ارسال مي گردد.

پيگيري پرونده قضايي با پيامك 

با راه اندازي سامانه پيام كوتاه خدمات الكترونيك قضايي،مي توانيد خدماتي از جمله دريافت خلاص پرونده،دريافت رمز پرونده،دريافت شعبه رسيدگي كننده و آدرس را دريافت كنيد.

شما مي توانيد براي دريافت هر يك از خدمات،عدد مربوط را به شماره پيامك نماييد:

براي دريافت راهنماي خلاصه پرونده، ارسال عدد يك به 50009699
براي دريافت راهنماي رمز پرونده، ارسال عدد دو به 50009699
براي دريافت راهنماي شعبه رسيدگي كننده و آدرس، ارسال عدد سه به 50009699

و پس از ارسال كد پيامكي براي شما ارسال مي گردد كه بايد ساير اطلاعات تكميلي را وارد كنيد.

منبع : https://dadmehromid.com/tracking-the-case/

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۳۴:۳۳

مرحله اول :كلمه كليدي (KEYWORD) خود را انتخاب كنيد.

اكثر شما احتمالاً اين كار را انجام داده ايد ، اما اگر اين كار را نكرده ايد ، بايد آن كلمه اي را كه مي خواهيد در صفحه اول گوگل قرار دهيد را انتخاب كنيد.

بسته به اينكه كسب و كار خود را تازه راه اندازي كرده ايد و  يا مدت ها از آغاز كسب و كار شما مي گذرد،كلمه كليدي كه انتخاب مي كنيد متفاوت است.

۱- كلمات كليدي را انتخاب كنيد كه در آن رتبه خوبي نداريد.

بيشتر متخصصين سئو كلمات كليدي سايت شما را كه در صفحه دوم گوگل قرار دارد را بررسي كرده ، و سپس سعي مي كند آنها را به صفحه يك سوق دهند.

اين به نظر منطقي مي رسد، اما دو نكته وجود دارد كه اين يك ايده عالي نيست:

۱- افزايش رتبه شما به حدود ۱۰ جايگاه بالاتر در صفحات گوگل هميشه آسان نيست.
۲- اگر مي خواهيد ترافيك بيشتري داشته باشيد ، فقط قرارگرفتن در صفحه اول گوگل نبايد هدف هميشگي شما باشد.
اولين نكته بايد كاملاً توضيح داده شود. فكر كنيد:

پيروزي در مسابقه اي كه با دو گل عقب هستيم راحت تراست يا پيروزي در مسابقه اي است كه با ده گل از رقيب عقب باشيم.

در مورد نكته دوم ، به ميانگين منحني CTR براي دو صفحه اول نتايج Google نگاهي بيندازيد:

مشاهده مي كنيد كه هر چه جايگاه  در صفحه اول گوگل بهتر مي شود، نرخ كليك بر روي صفحه سايت شما افزايش مي يابد.

اين بدان معناست كه اگر بتوانيد فقط با يك تغيير موقعيت از جايگاه ۵ به ۴ گوگل صعود كنيد ، شاهد افزايش ترافيك بيشتري خواهيد بود تا ۱۰ موقعيت از جايگاه ۲۰ به ۱۰ گوگل جا به جا شويد.

اين يك تفاوت كوچك نيست!

اگر كلمه كليدي هدف شما در هر ماه ۱۰،۰۰۰ بار جستجو مي شود، نتيجه كار تقريبا به اين شكل به نظر مي رسند:

افزايش جايگاه از موقعيت شماره ۵ به ۴ = +۲۱۰ بازديدكننده در ماه

افزايش جايگاه از موقعيت ۲۰ به ۱۰ = +۸ بازديد كننده در ماه

نكته : داده هاي بالا براساس ميانگين نرخ كليك است،كه در واقعيت با توجه به كلمه كليدي شما نتايج متفاوت است.

بنابراين ، كاري كه شما بايد انجام دهيد اين است كه كلمات كليدي را پيدا كنيد كه در صفحه اول گوگل در جايگاه ۲ تا ۱۰ قرار داريد و منحصراً روي بهبود رتبه اين موارد متمركز شويد.

۲- كلمات كليدي را انتخاب كنيد كه مي خواهيد رتبه بالاتري داشته باشند.

هر كلمه كليدي كه شما قبلاً آن را براي گوگل سئو كرده ايد ، اما در موقعيت مناسبي نيست. اين بدان معناست كه هنوز امكان بهبود آن كلمه وجود دارد.

بنابراين قدم بعدي بدست آوردن ليستي از كلمات كليدي است كه شما مي خواهيد براي بهبود رتبه آن اقدام كنيد.

با گفتن اين نكته ، ما هيچ شانسي براي كلمات كليدي كم ارزش(با ترافيك پايين) و يا كلمات كليدي كه بسيار رقابت پذير هستند قائل نيستيم.

بنابراين در اينجا موارد متعددي را بررسي مي كنيم و از بين آنها بهترين كانديدها را شناسايي مي كنيم.

الف) كلمات كليدي كه بيشترين ترافيك را به خود اختصاص مي دهد.

 

به طور كلي ، اگر هدف شما حداكثر رساندن ترافيك ارگانيك باشد ، كلمات كليدي رتبه ۲ تا ۱۰ نتايج صفحه اول گوگل بهترين اهداف هستند.

به اين دليل است كه آنها بيشترين ترافيك را به وب سايت شما هدايت مي كنند.

مثلا سايت وب سيما ، يكي از رقباي ما در حوزه سئو در كلمات زير در جايگاه ۲ تا ۱۰ صفحه اول گوگل قرار دارد:

بهبود رتبه هريك از كلمات كليدي فقط به يك جايگاه بالاتر مي تواند نرخ كليك (CTR) صفحات شما را به طور متوسط تا ۹۳٪ افزايش دهد.

بنابراين ديگر لازم نيست كه اين كلمات كليدي را به مراتب بالاتر برسانيم تا ترافيك را به شدت افزايش دهيم.

 

شما همچنين اين كار را مي توانيد با جستجوي كلمه كليدي خود در گوگل و مشاهده اينكه در كدام صفحه رتينه بندي شده ايد انجام دهيد.

نكته : مديران وب سايت ها تقريبا تمام مراحل يافتن جايگاه  در صفحات گوگل را مي توانند به وسيله گوگل سرچ كنسول انجام دهند.

ب) كلمات كليدي با حجم جستجوي بالا(high volume)


بهبود رتبه فقط با يك جايگاه بالاتر تقريباً مي تواند ترافيكي را كه از آن كليد واژه مي گيريد ، دوبرابر كند. اما دو برابر هيچ چيز مي شود هيچ.

بنابراين ستون “Volume”(تعداد دفعات جستجو براي يك كلمه كليدي) را بررسي مي كنيم تا مطمئن شويم كه كلمه كليدي كه انتخاب كرده ايم داراي حجم مناسبي از جستجو است.

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نويسنده :برديا كاشاني
تاريخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت: ۰۹:۲۹:۵۹

مدارك تكميل ثبت نام در سامانه ثنا

پس از ثبت نام اوليه در سامانه ثنا و مشاهده ابلاغيه ها بايد براي تكميل ثبت نام خود و دريافت رمز شخصي به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و در ساير شهرستان ها به دادگستري مربوطه مراجعه نماييد .

ليست دفاتر قضايي را از اينجا مشاهده كنيد.

هنگام مراجعه حضوري اين موارد را همراه خود داشته باشيد:

 • همراه داشتن اصل مدارك هويتي (كارت ملي و شناسنامه)
 • هزينه بابت تكميل ثبت نام

 

مراكز ثبت نام سامانه ثنا

همانطور كه در بالا اشاره شد ثبت نام در سامانه ثنا دو مرحله دارد ، ثبت نام اوليه و ثبت نام ثانويه .

1- مرحله اول ثبت نام از طريق سامانه ثنا انجام مي شود و شما با توجه به اينكه شخص حقيقي هستيد يا شخص حقوقي ثبت نام خود را انجام مي دهيد.

2-  مرحله دوم ثبت نام ، كه احراز هويت شخص صورت مي گيرد .

در اين مرحله ، شخص متقاضي بايد به همراه كارت ملي ، شناسنامه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مراجعه كند و درخواست احراز هويت دهد .

كه در مراكز استان ها به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي و در ساير شهرستان ها به دادگستري مربوطه مراجعه انجام گيرد.

درپايان به شما يك رمز شخصي ارائه مي شود كه در نگه داري آن كوشا باشيد . بعد از انجام مراحل فوق ، ثبت نام تكميل شده و مي توان وارد سايت سامانه ثنا شويد و ابلاغيه هاي خود را مشاهده كنيد.

 

ورود به سامانه ابلاغ ثنا

پس از دريافت رمز شخصي براي ورود به سامانه ابلاغ ثنا مي توانيد از طريق سامانه ثنا به ابلاغيه هايي كه براي شما صادر مي شود دسترسي داشته و آنها را مشاهده كنيد.براي دسترسي به اين سامانه مراحل زير را انجام دهيد:

1- به سامانه خدمات الكترونيك قضايي (adliran.ir ) مراجعه كنيد.

2- در سمت راست صفحه گزينه “سامانه ابلاغ الكترونيك قضايي” را انتخاب كنيد.

 

نكته: براي تجربه كاربري بهتر در سامانه سعي كنيد از مرورگر فايرفاكس و يا گوگل كروم استفاده نماييد.

راهنما: اگر از گوشي موبايل و يا تبلت استفاده مي كنيد، براي ورود به سامانه مي بايست در قسمت نام كاربري و رمز عبور اعداد را به انگليسي تايپ كنيد.

 

3- شماره ملي و رمز شخصي كه از دفاتر خدمات قضايي دريافت كرده ايد را وارد كنيد.

4- پس از ورود به سامانه، يك رمز موقت براي شما پيامك مي شود كه با وارد كردن رمز موقت مي توانيد به سامانه وارد شويد. 

 

رمز موقت ارسالي تا ۲۴ ساعت معتبر است و همچنين در صورتي كه رمز موقت را در اختيار نداريد، مي توانيد با كليك بر روي عبارت “ارسال مجدد رمز موقت” رمز را بر روي موبايل خود دريافت نماييد.

منبع :https://dadmehromid.com/samaneh-sana/

موضوع:
برچسب‌ها: ،

[ ۱ ]